Thông tư 07/2019/TT-BLĐTBXH: về việc điều kiện học Cao đẳng Y dược đối với thí sinh “trượt tốt nghiệp THPT”

Mới đây Bộ LĐTB&XH công bố Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ Trung cấp, Cao đẳng.

Thông tư 07/2019/TT-BLĐTBXH
Thông tư 07/2019/TT-BLĐTBXH

Theo đó, các khoản 2 Điều 2, Điều 5, Điều 25, Điều 26a, Điều 26b và Điều 27 đã được sửa đổi, bổ sung nhằm phù hợp hơn với thực tế. Cao đẳng Y tế Yên Bái thông tin cụ thể đến bạn như sau:

Nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư

Khoản 2 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Thông tư này không áp dụng việc tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên và không áp dụng với đối tượng tuyển sinh vào học chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài, đi học ở nước ngoài.

Điểm b Khoản 2 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Đối với trình độ cao đẳng:

– Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương;

– Người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp và có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu các môn văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở nhưng có nguyện vọng học liên thông lên trình độ cao đẳng phải học và thi đạt yêu cầu các môn văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp.

Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

– Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển vào giáo dục nghề nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục 03 kèm theo Thông tư này;

b) Bản sao hợp lệ các loại giấy tờ cần thiết khác tùy theo yêu cầu và tiêu chí xét tuyển hoặc thi tuyển của từng trường (nếu có).

– Các hình thức đăng ký dự tuyển:

a) Đăng ký trực tiếp trên Phiếu đăng ký dự tuyển vào giáo dục nghề nghiệp và nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội của địa phương hoặc trực tiếp tại trường đăng ký dự tuyển;

b) Đăng ký trực tuyến (online) trên trang thông tin điện tử về tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có địa chỉ tại: http://tuyensinh.gdnn.gov.vn hoặc trên trang thông tin điện tử của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội của địa phương hoặc trên các trang thông tin điện tử của các trường;

c) Đăng ký trực tuyến (online) qua phần mềm “Chọn nghề” được cài đặt trên các thiết bị di động (điện thoại smartphone, máy tính bảng).

– Nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển

a) Phiếu đăng ký dự tuyển vào giáo dục nghề nghiệp: Nộp trực tiếp theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này hoặc đăng ký trực tuyến theo quy định tại Điểm b và c Khoản 2 Điều này;

b) Bản sao hợp lệ các loại giấy tờ cần thiết khác tùy theo yêu cầu và tiêu chí xét tuyển hoặc thi tuyển của từng trường (nếu có): Nộp trực tiếp cho trường đăng ký dự tuyển hoặc gửi qua đường bưu điện theo yêu cầu của trường dự tuyển.

– Các trường công bố phương thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển và lệ phí tuyển sinh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.

Thông tư quy định điều kiện học Cao đẳng Y dược đối với thí sinh "trượt tốt nghiệp THPT"
Thông tư quy định điều kiện học Cao đẳng Y dược đối với thí sinh “trượt tốt nghiệp THPT”

Điều 25 được sửa đổi, bổ sung như sau: Trách nhiệm của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

– Hướng dẫn cụ thể về công tác tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; thống nhất quản lý, chỉ đạo và hỗ trợ các địa phương, các trường trong công tác tuyển sinh.

– Thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác tuyển sinh, xác định chỉ tiêu tuyển sinh và thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh của các trường theo quy định của pháp luật.

– Chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành kiểm tra kết quả phúc tra ở trường trực thuộc nếu nhận được ý kiến phản ánh của thí sinh.

Điều 26a được sửa đổi, bổ sung như sau: Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

– Chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên thực hiện phân luồng, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp bên cạnh tuyển sinh vào đại học; giúp người học đăng ký vào học các trình độ của giáo dục nghề nghiệp theo mẫu phiếu đăng ký dự tuyển vào giáo dục nghề nghiệp để thực hiện chỉ tiêu phân luồng sau trung học vào giáo dục nghề nghiệp theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 – 2025” và gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp gửi các trường có thí sinh dự tuyển;

– Chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp. Số đợt tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh trong năm do địa phương quyết định.

Điều 26b được sửa đổi, bổ sung như sau:

– Hướng dẫn công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên; thông báo quy trình, thủ tục tiếp nhận, đăng ký tuyển sinh vào giáo dục nghề nghiệp; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp.

– Chỉ đạo, tổ chức phát hành phiếu đăng ký dự tuyển vào giáo dục nghề nghiệp đến các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn; tiếp nhận phiếu đăng ký tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp từ các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, tổng hợp gửi các trường có thí sinh đăng ký; chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các trường trong công tác tuyển sinh.

– Theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện việc tuyển sinh và quản lý người học theo quy định của pháp luật.

– Định kỳ báo cáo gửi về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Thông tư này.

– Thực hiện các nội dung khác theo quy định tại Thông tư này.

Sửa đổi, bổ sung Điều 27 như sau:

– Xây dựng quy chế tuyển sinh theo quy định tại Thông tư này; chủ động phối hợp với các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các cơ quan, đơn vị có liên quan phát hành phiếu đăng ký dự tuyển vào giáo dục nghề nghiệp đến các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và trên trang thông tin điện tử của trường.

– Đảm bảo tính trung thực, chính xác của các số liệu về giảng viên, giáo viên; về cơ sở vật chất trong xác định chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm.

– Cung cấp đầy đủ thông tin khi có yêu cầu của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để xác minh chỉ tiêu tuyển sinh đã đăng ký.

– Báo cáo kết quả tuyển sinh năm trước và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm sau đúng thời gian quy định.

– Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát các khâu trong công tác tuyển sinh tại cơ sở mình theo Điều lệ của nhà trường.

Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Yên Bái năm 2019
Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Yên Bái năm 2019

Có thể thấy rằng, Bộ LĐTB&XH đang tạo cơ hội để các thí sinh “trượt tốt nghiệp THPT” có cơ hội được học tập tại các trường Cao đẳng Y Dược. Một số trường Y Dược như Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur đang tiến hành tuyển sinh Cao đẳng Y Dược. Thí sinh nếu chẳng may “trượt tốt nghiệp THPT” đều có thể đăng ký tuyển sinh.

Trong trường hợp này thì thời gian đào tạo Cao đẳng Y Dược chính quy là 03 năm cộng 03 tháng bổ sung văn hóa để hoàn thiện chương trình văn hóa THPT và sẽ được Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình bổ sung văn hóa THPT để đủ điều kiện theo học.

Theo đó, ngay từ bây giờ thí sinh có thể gửi hồ sơ xét tuyển Cao đẳng Y Dược hoặc ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN để có thể học được ngành bản thân yêu thích tại ngôi trường đào tạo chất lượng như Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur.

Nguồn: caodangyteyenbai.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *