пї Tuyển sinh Văn bằng 2 Cao đẳng Hộ sinh năm 2023
  • Xây dựng phòng khám trở thành đơn vị y tế được tin yêu nhất Hà Nội.

Văn Bằng 2 Cao đẳng Hộ sinh

Tháng 9/2021 Trường Cao đẳng Y dược Pasteur đang tuyển sinh lớp Văn bằng 2 Cao đẳng Hộ sinh vậy điều kiện học Văn bằng 2...
Thí sinh đã tốt nghiệp một văn bằng ĐH/CĐ có thể theo học Văn bằng 2 Cao đẳng Hộ Sinh. Vậy thời gian đào tạo Văn bằng 2 ...
Ngoài hệ Cao đẳng Hộ Sinh chính quy 03 năm thì Trường Cao đẳng Y dược Pasteur cs Yên Bái thông báo tuyển sinh Cao đẳng H...
пї