Cao đẳng Vật lý trị liệu - PHCN Yên Bái - năm 2021
  • Xây dựng phòng khám trở thành đơn vị y tế được tin yêu nhất Hà Nội.

Cao đẳng Vật lý trị liệu

Năm 2021, Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur thông báo giảm 100% học phí 3 năm ngành Cao đẳng Kỹ Thuật Vật lý trị liệu và Ph...
Vấn đề học phí Cao đẳng Vật lý trị liệu hiện đang được nhiều thí sinh và phụ huynh quan tâm. Thông tin chính sách miễn g...
Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Yên Bái thông báo tuyển sinh lớp Cao đẳng Vật lý trị liệu hệ 2 năm, học thứ 7 và Chủ nhật...
Vấn đề học phí chuyên ngành Cao đẳng Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng được nhiều phụ huynh và thí sinh quan tâm. Vậy...
Thí sinh tham gia xét tuyển Cao đẳng Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng cần chuẩn bị hồ sơ xét tuyển gửi về trường the...
Trường Cao đẳng Y dược Pasteur thông báo tuyển sinh Cao đẳng Y dược năm 2020 chuyên ngành Cao đẳng Vật lý trị liệu tại T...