пї Tuyển sinh Cao đẳng Xét nghiệm năm 2023 tại Yên Bái
  • Xây dựng phòng khám trở thành đơn vị y tế được tin yêu nhất Hà Nội.

Cao đẳng Xét Nghiệm

Thí sinh khi lựa chọn theo học Cao đẳng Xét nghiệm tại Trường Cao đẳng Y dược Pasteur cs Yên Bái hiện rất quan tâm đến h...
Thí sinh tham gia xét tuyển Cao đẳng Y dược chuyên ngành Cao đẳng Xét nghiệm, cần chuẩn bị một bộ hồ sơ Cao đẳng Xét ngh...
Năm 2021, Trường Cao đẳng Y dược Pasteur Yên Bái thông báo tuyển sinh Cao đẳng Y dược chuyên ngành Cao đẳng Xét nghiệm h...
пї